Om oss

Vi arbeider aktivt for å skape et godt miljø og et hyggelig sted for å være aktiv og trene.

Sørlandsbadet Trening vil motivere flere til å holde at aktivt liv og vi håper å skape en uhøytidelig atmosfære som skaper trivsel for de fleste. Tilretteleggingen fra vår side er at det skal være et variert tilbud som forhåpentligvis de fleste kan finne seg til rette i.

Historien

Sørlandsbadet åpnet sine dører 1. febr 2007. Senteret bestod da av en gruppesal og ca 120 kvm med apparater. Da hadde Annette Rosfjord planlagt senteret og tatt med seg sitt private studio som hun hadde drevet i flere år på Kvavik.

Senteret hadde mange populære gruppetimer, og antall medlemmer økte jevnt. Høsten 2011 stod 250 kvm ekstra areal for apparater klart til bruk for medlemmene.

I desember 2018 begynte vi på en ombygging. Vi tok bort noen lagre og tidligere solariumsrom og lagde en ny gruppesal. Samtidig som vi flyttet om på en del utstyr, pusset opp med maling. I skrivende stund gjenstår det litt mht interiør og dekor. Denne siste ombyggingen gjør også et skille da Sørlandsbadet Trening fremstår med egen logo og skiller seg fra Sørlandsbadet

Rent Senter

Sørlandsbadet Trening er et autorisert Rent Senter, og medlem av Anti Doping Norge. Vi har en 0-toleranse. Kjøp, bruk og salg av dop er forbudt i Norge og vi tar absolutt avstand for dop. Vi har gjennomført dopingkontroller og vi har også utestengt medlemmer pga dop og medlemmer som ikke har møtt til kontroll. Vi legger ikke skjul på at kulturen og miljøet med hensyn til trening og aktivitet er hyggeligere og triveligere i et rent miljø.

Ungdom

Fra 2019 åpnet vi opp for mulighet at de som fyller 14 år kan trene hos oss.  Det er vesentlig for oss at når ungdommen begynner skal de få en introduksjon der treningsprinsipper og teknikk gjennomgås. Når foreldre sender sine barn, skal de være trygge på at de får oppfølging og at vi følger med når de trener. Ikke minst skal vi tydeliggjør vårt standpunkt i forhold til dop og at vi har 0-toleranse.