EasyLine sal

Technogym Easy Line Circuit Training Hvordan fungerer apparatene i Easyline salen? Apparatene fungerer slik at jo mer du tar i, jo mer motstand/ tyngre blir det. Det er ingen vekter på apparatene, men luftmotstand som jobber mot deg og gir deg motstand etter din egen innsats. Treningen er enkel, det er lett å komme i gang. Du bestemmer selv din egen intensitet. Trente/ utrente kan trene side om side, men med like stort utbytte. Bruke stepkasse mellom hvert styrkeapparat for å få opp kondisjonen.